Nieuwsbericht: Reactie op evaluatie WMS
(Categorie: Algemeen)
Geplaatst door Marieke Boon
maandag 25 april 2011 - 22:58:52


In april is de evaluatie van de Wet Medezeggenschap Scholen verschenen. Deze evaluatie heeft in opdracht van het ministerie OCW plaats gevonden. Binnen het netwerk ouderinitiatieven is door de voortrekkers het evaluatierapport kritisch en zorgvuldig gelezen. Naar aanleiding daarvan is een memo geschreven waarin wordt aangegeven wat te concluderen valt uit dit rapport.
Deze memo is verzonden aan de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Dit nieuwsbericht is van e107 Powered Website
( http://www.netwerkouderinitiatieven.nl/site/news.php?extend.98 )