Nieuwsbericht: Reacties op eerste inventarisatie
(Categorie: Algemeen)
Geplaatst door admin
woensdag 25 mei 2011 - 20:12:00


Meer dan 35 initiatieven hebben zich al aangemeld en zijn vindbaar op de kaart! Aan hen is gevraagd om tien vragen te beantwoorden: een eerste inventarisatie. De vragen 1 t/m 5 hebben betrekking op de organisatie en kenmerken van het initiatief. Deze antwoorden zijn te raadplegen (klik op de kaart op een initiatief en kies "meer informatie"). De vragen 6 t/m 10 zijn gesteld om te inventariseren waar de initiatieven (elkaars) ondersteuning bij kunnen gebruiken of anderen in kunnen ondersteunen.

Tot half mei hadden 10 initiatieven een inventarisatie ingevuld. Hieruit komt duidelijk naar voren dat er behoefte is aan het delen van kennis, informatie en ervaringen. We maakten een samenvatting van deze 10 reacties op de vragen 6 t/m 10.

Op basis van de uit inventarisatie verkregen inzichten overwegen de voortrekkers om in juni een startbijeenkomst te organiseren. Doelstelling is om met elkaar kennis te maken en kennis, informatie en ervaringen met elkaar te delen. Binnenkort worden de aangemelde initiatieven hier verder over geïnformeerd.
Dit nieuwsbericht is van e107 Powered Website
( http://www.netwerkouderinitiatieven.nl/site/news.php?extend.20 )