Nieuwsbericht: Samenwerkingsplannen met LOC
(Categorie: Algemeen)
Geplaatst door Jeroen Veltheer
maandag 03 oktober 2016 - 15:08:00


LOC is een landelijke vereniging voor cíëntenraden. LOC en Netwerk Ouderinitiatieven zien beiden dat er nog een hoop te verbeteren is aan de "cliëntvertegenwoordiging". Als nadere verkenning van elkaars kracht deden zij een gezamenlijke aanvraag voor 3 projecten bij het ministerie van VWS.loc_logo.pngAan het einde van ieder jaar doet LOC een aanvraag voor projectmatige activiteiten bij het ministerie van VWS. In haar aanvraag voor 2017 zitten 3 onderdelen waar Netwerk Ouderinitiatieven en LOC samen aan willen werken. Na besluitvorming door het ministerie blijkt of dit ook gebeurt.
De samenwerking is geconcretiseerd door gesprekken met het ministerie van VWS over het financieel ondersteunen vanroject dat ouderparticipatie bij gemeenten stimuleert. Hoewel VWS de ambities van NWOI relevant vindt, wll zij de plannen niet anders steunen dan via de organisaties die zij al financieel steunt. Samenwerking met andere partijen is daarom een manier voor NWOI om het ministerie van VWS daadwerkelijk te verbinden met haar missie.
 Dit nieuwsbericht is van e107 Powered Website
( http://www.netwerkouderinitiatieven.nl/site/news.php?extend.194 )