Nieuwsbericht: Samenwerking met Ieder(in): initiatieven van ouders in kaart
(Categorie: Algemeen)
Geplaatst door Jeroen Veltheer
maandag 01 augustus 2016 - 14:56:58


In 2013 hebben de voortrekkers van het Netwerk Ouderinitiatieven initiatieven voor en van ouders geïnventariseerd en "op de kaart gezet". De koepelorganisatie Ieder(in) is een project gestart waarin het overzicht van initiatieven van ouders wordt uitgebreid en geactualiseerd.De actualisering van de kaart met ouderinitiatieven is ook een onderwerp dat Netwerk Ouderinitiatieven bezighield. De vraag van Ieder(in) om hen te helpen komt dus als geroepen. De inventarisatie is verdeeld onder verschillende actieve ouders in het netwerk en loopt in het najaar van 2016. Het is een onderdeel uit het programma "PG werkt samen", waarin verschillende koepelorganisaties samenwerken. In dit geval naast Ieder(in) ook de LPGGz en de NPCF.
 
Het achterliggende doel is de ambitie om de komende jaren de adviesraden sociaal domein van gemeenten (WMO raden, participatieraden, ......) te motiveren om ook onderwijsgerelateerde onderwerpen op te pakken. Deze adviesraden zijn formele adviseurs van gemeenten, die gevraagd en ongevraagd hun gemeente van advies dienen. De lokale / regionaal werkende ouderinitiatieven kunnen hier dus medestanders vinden voor hun missie. Andersom kunnen adviesraden via geïnventariseerde oudergroepen ook informatie ophalen bij de bron. De adviesraden bestaan namelijk lang niet altijd uit ervaringsdeskundigen en de roep om zich te laten voeden door wat burgers bezighoudt wordt steeds groter.Dit nieuwsbericht is van e107 Powered Website
( http://www.netwerkouderinitiatieven.nl/site/news.php?extend.193 )