Nieuwsbericht: Samenwerkingsverband VO Groningen luistert naar ouders
(Categorie: Ouderinitiatieven)
Geplaatst door Jeroen Veltheer
zondag 31 augustus 2014 - 10:28:11


In de stad Groningen zijn ouders sinds 2009 met wisselende intensiteit betrokken bij de ontwikkeling van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband voorgezet onderwijs vindt het tijd voor verdieping.In 2010 is al een ouderklanbordgroep van meer dan 60 ouders gevormd. Het zelfstandige ouderinitiatief Ouders Dichtbij ontstond nadat een beleidswijziging van OCW voor directe betrokkenheid naar de medezeggenschap ging verwijzen. Afgelopen voorjaar heeft het samenwerkingsverband VO 20.01 een ouderwerkgroep geformeerd. Daarrvoor waren de volgende aanleidingen:

  • de uitkomsten van het project Wat ouders verwachten van passend onderwijs van het Netwerk Ouderinitiatieven, waaraan juist in Groningen een pilot vooraf ging,
  • de visie van het samenwerkingsverband, die luidt dat men het samenwerkingsverband in samenwerking met ouders wil vormgeven, en
  • het besluit om voor de 3 Groningse samenwerkingsverbanden één centraal informatiepunt voor ouders vorm te geven.
De werkgroep is samengesteld uit 5 ervaringsouders, 2 ouders uit de OPR van SWV VO 20.01, 2 zorgcoördinatoren van scholen binnen het verband en de projectleiding van het samenwerkingsverband. Tevens een bestuurslid en ouder van de coöperatie Netwerk Ouderinitiatieven deel, die het samenwerkingsverband ondersteunt bij deze ontwikkeling. Alle ouders hebben kinderen op scholen binnen het verband.
logo_swv2.png
SWV VO 20.01 heeft met haar OPR afgesproken in het schooljaar 2014/15 een aangescherpt en aangevuld ondersteuningsplan te realiseren. De ouderwerkgroep geeft meer nadrukkelijk handen en voeten aan visie op de rol van ouders daarbij.

Tijdens de eerste bijeenkomst is onder ouders geïnventariseerd over welke onderwerpen zij het met het samenwerkingsverband willen hebben. Andersom heeft het samenwerkingsverband aangegeven welke prioriteiten zij zelf heeft om met ouders over van gedachten te wisselen. Om dit laatste meteen concreet te maken zijn tijdens de startbijeenkomst meteen de verwachtingen bij het nieuwe centrale informatiepunt verzameld.

Medio september volgt een tweede bijeenkomst en zo volgen er nog 2. De uitkomsten worden verwerkt in beleidsvoorstellen voor het samenwerkingsverband. Op deze manier wordt de ouderstem ook letterlijk in de nieuwe versie van het ondersteuningsplan verwerkt. Tijdens deze eerste bijeenkomst werd duidelijk dat het voor het samenwerkingsverband van belang is om korte lijnen te onderhouden met de werkvloer van de diverse scholen.Dit nieuwsbericht is van e107 Powered Website
( http://www.netwerkouderinitiatieven.nl/site/news.php?extend.190 )