Nieuwsbericht: informatie passend onderwijs ook niet op websites van scholen?!
(Categorie: Ouderinitiatieven)
Geplaatst door Jeroen Veltheer
maandag 09 juni 2014 - 22:11:10


Ouders worden niet of nauwelijks geinformeerd over passend onderwijs. Ouders in het netwerk bogen zich daarom over een onderzoek naar de beschikbaarheid van informatie.Hoewel ouders niet actief geinformeerd worden, wordt wel steeds bekender dat er iets aan zit te komen dat passend onderwijs heet. Het ligt voor de hand dat ouders dan zelf op zoek gaan naar informatie. Vertegenwoordigers van enkele ouderinitiatieven bogen zich over de vraag in hoeverre ouders zichzelf adequaat KUNNEN informeren. Begin mei is een onderzoeksopzet uitgewerkt waarmee deze vraag beantwoord kan worden. Het onderzoek bestaat deels uit onderzoek op internet en deels uit persoonlijk contact met scholen en samenwerkingsverbanden. Het onderzoek zou uitgevoerd moeten worden door ouders. Zij weten immers het beste wat ze willen weten.

Het Netwerk Ouderinitiatieven deed de afgelopen maand verschillende pogingen het onderzoek uitgevoerd te krijgen. Tot op heden is dat niet gelukt. Het onderzoek is te omvangrijk en vraagt om een professionele aanpak. Inzichten moeten immers op een kwalitatief goede wijze verkregen worden. Het liefst voeren we het onderzoek voor de zomervakantie uit. Voor fondsen is de aanvraagtermijn te kort, de Landelijke Ouderraad wil het onderzoek niet ondersteunen en de procedures bij onderzoeksinstituten kosten veel tijd.

Een actieve ouder is onlangs een dag aan het werk gegaan en heeft op internet onderzoek gedaan op websites van 24 scholen. In iedere provincie is de website van één willekeurige school in het voortgezet en basisonderwijs bestudeerd. De conclusies waren:

  • Voor het PO is het resultaat treurig. Bij 60% is niets te vinden over het onderwerp en de overige 40% hebben iets algemeens op de website staan.
  • Voor het VO is het resultaat iets beter en zelfs bemoedigend te noemen. Bij 50% is er niets te vinden; bij 25% iets algemeens; maar bij de laatste 25% is er sprake van school-eigen informatie (ondersteuningsplan/profiel).
gonogo.jpgBehalve het feit dat ouders niet actief geinformeerd worden door het onderwijs, is er dus ook zeer beperkt informatie door ouders via internet te achterhalen. Nu is dit een oppervlakkig onderzoekje geweest. Hopelijk zet dit partijen aan om het uitgebreidere onderzoek alsnog uit te voeren. Als dit het overall beeld is en ook persoonlijke contacten leveren geen informatie op, dan is dat met recht ouders het bos in sturen. Zo kan passend onderwijs natuurlijk NIET van start!

De concrete resultaten van dit onderzoekje (welke scholen en welke bevindingen) kunt u hier downloaden. Ouders met kinderen op de desbetreffende scholen kunnen hun school om verbetering verzoeken.
Dit nieuwsbericht is van e107 Powered Website
( http://www.netwerkouderinitiatieven.nl/site/news.php?extend.189 )