Nieuwsbericht: over regels die niet passen bij passend onderwijs
(Categorie: Algemeen)
Geplaatst door Mark Weghorst
donderdag 17 april 2014 - 14:32:19


Op 14 april voerden ouders samen met (onderwijs)professionals overleg met de Tweede Kamerleden Rog en Ypma over regelgeving die passend onderwijs tegenwerkt.Binnen NWOI werken ouderinitiatieven en regionale afdelingen van landelijke belangenorganisaties in het Noordoosten van het land samen. Dat doen ze al sinds het najaar van 2012. Ze bespreken relevante thema's en vraagstukken onderling en ondernemen samen activiteiten. Het oudercongres in Leek op 30 november is één voorbeeld, het gespreksthema "hoe allochtone ouders te betrekken" is weer een ander.

14-4-04_rog_ypma.jpg

Vanuit deze samenwerking hebben ook ouders en onderwijsprofessionals elkaar gevonden. De afgelopen tijd inventariseerden zij gezamenlijk bestaande regels die passend onderwijs in de weg zitten. 7 (groepen van) dergelijke regels stonden op 14 april centraal in het gesprek met twee leden (Loes Ypma, PvdA en Michel Rog, CDA) van de vaste commissie OCW.

  1. Rendementsregelgeving in het VO doet scholen gereserveerd omspringen met inschattingen van het perspectief van leerlingen met als gevolg dat uitdaging en talentontwikkeling ondersneeuwen.
  2. De toenemende verplichtingen om leerlingen toetsen af te nemen verstarren mogelijkheden om in het onderwijs te differentieren omdat ze bedoeld zijn om scholen vergelijkbaar te maken.
  3. ROC's plaatsen leerlingen met beperkingen op veel opleidingen niet omdat de kwalificatie-eisen hen noodzaken bij aanmelding diplomabekostiging en VSV-subsidiering voorrang te geven.
  4. Aanbestedingsregelgeving van de Nederlandse overheid verhindert dat jongeren uit het praktijkonderwijs aan het werk kunnen.
  5. Leerplichtregelgeving en advies- en meldpunten kindermishandeling bestraffen het niet naar school (kunnen) gaan, waar het uitdagen om dat juist wel te doen zou moeten stimuleren.
  6. De AWBZ regelgeving is op dit moment zo dat ouders van kinderen die beperkt naar school kunnen, moeten kiezen voor niet naar school gaan.
  7. De onderwijs-CAO maakt dat leerkrachten, die zich op passend onderwijsvlak niet willen of kunnen ontwikkelen, voor scholen een onevenredige financiele belasting vormen.
Enkele punten zijn voor de Kamerleden aanleiding om Kamervragen te gaan stellen. Een en ander geeft hen goede voeding voor het debat over de voortgang van passend onderwijs vóór de zomer.

De Kamerleden zijn voor dit werkbezoek naar SBO Toermalijn, een school van één van de schoolbesturen van Convent (katholieke basisonderwijs Twente-Achterhoek), in Almelo gekomen. De ontmoeting is in samenwerking tussen Convent en NWOI Noordoost tot stand gebracht. Convent sprak met de Kamerleden over de stille bezuinigingen die leiden tot de alsmaar grotere klassen.
Dit nieuwsbericht is van e107 Powered Website
( http://www.netwerkouderinitiatieven.nl/site/news.php?extend.186 )