Nieuwsbericht: Week van Passend Onderwijs
(Categorie: Algemeen)
Geplaatst door Mark Weghorst
vrijdag 07 februari 2014 - 22:03:46


De evaluatiecommissie Passend Onderwijs stelde eind vorig jaar vast dat ouders en leerkrachten onvoldoende betrokken zijn bij passend onderwijs.visual_tijdelijkepagina-v2.jpgStaatssecretaris Dekker zegde de Tweede Kamer daarom toe extra maatregelen te treffen om deze situatie te verbeteren.
Op dit moment wordt bij ouders hun bekendheid met passend onderwijs gemeten. In het voorjaar gebeurt dat nog een keer. Ondertussen wordt het onderwijs aangezet om met ouders in gesprek te gaan. De Week van Passend Onderwijs is daar een uitvloeisel van. 
 
logoveld.jpgHet ministerie vraagt NWOI om mee te helpen. Als jouw ouderinitiatief nog geen actieve werkrelatie heeft met het onderwijs liggen daar de komende maanden kansen. Wacht niet tot ze zich aandienen, maar spreek de samenwerkingsverbanden in je omgeving actief aan en biedt je hulp aan bij het organiseren van een activiteit voor de week van passend onderwijs. Contactgegevens vindt je op www.passendonderwijs.nl onder "kengetallen".
 
Binnen het netwerk is veel ervaring met het betrekken van ouders. Spreek die aan door elkaar hulpvragen te stellen via de website (eerst inloggen) of een mail te sturen. Zie bijvoorbeeld ook het bericht over de activiteit in Groningen.
Dit nieuwsbericht is van e107 Powered Website
( http://www.netwerkouderinitiatieven.nl/site/news.php?extend.177 )