Nieuwsbericht: Tussenevaluatie fase 2 Netwerk Ouderinitiatieven: veel bereikt!
(Categorie: Algemeen)
Geplaatst door Marieke Boon
dinsdag 25 september 2012 - 09:12:41


Het eerste tussentijdse verslag van fase 2 Netwerk Ouderinitiatieven is beschikbaar.In februari 2012 is fase 2 van het Netwerk Ouderinitiatieven van start gegaan. Na een half jaar maakten de voortrekkers de stand van zaken op in een tussentijds verslag. Meteen na de start is veel energie en inzet gestoken in de behandeling van de wet Passend Onderwijs in de Tweede Kamer. En met succes. De positie van ouders is op een aantal punten aanzienlijk verbeterd en vooral de aandacht voor goede medezeggenschap is vergroot. De belangrijkse resultaten van de afgelopen periode zijn:
  • Samenwerking is gezocht en gevonden met verschillende landelijke ouderverenigingen zoals de VOO en BOSK en andere belangrijke partners.
  • Het aantal aangesloten regionale initiatieven is gestegen tot 62.
  • Er hebben twee thema-avonden voor regionale initiatieven, (G)MR-leden en ouders plaats gevonden
  • De website is vernieuwd en uitgebreid met onder andere een kennisbank en meldpunt.
De komende periode zal vooral ingezet gaan worden op het organiseren van meerdere thema-avonden in verschillende regio's, zo mogelijk in samenwerking met één of meerdere initiatieven. Samenwerking met de verschillende partijen (landelijke ouderverenigingen, gemeenten, ministerie, enz.)  wordt voorgezet en zo mogelijk verdiept. De komende periode vindt een kleine accent verschuiving plaats waardoor initiatieven die daar behoefte aan hebben meer begeleiding en stimulans kunnen ontvangen om hun inzet in de regio te vergroten.Dit nieuwsbericht is van e107 Powered Website
( http://www.netwerkouderinitiatieven.nl/site/news.php?extend.115 )