Wachtwoord vergeten?

Marieke Boon


is medeoprichter van de Oudervereniging Passend Onderwijs Fryslân en vervult de rol van secretaris. De inzet van Marieke voor het onderwerp ouderbetrokkenheid komt voort uit de wens om als ouder in samenwerking met het onderwijs kinderen zo goed mogelijke ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, ongeacht achtergrond en/of handicap. Uit eigen ervaring met een kind met ernstige spraak-taal moeilijkheden (ESM) weet ze wat een goede afstemming en samenwerking tussen ouders, school en eventuele behandelaar kan betekenen voor de ontwikkeling van een kind.In Friesland is Marieke betrokken bij diverse vrijwilligersfuncties waaronder werkgroep JOP, projectgroep lid Brede School en organisator van diverse activiteiten voor de jeugd. Zij zet haar academische scholing in voor (project)management, kwaliteitszorg en communicatie en momenteel ook als ambtelijk secretaris medezeggenschapsraden. 

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen