Wachtwoord vergeten?

Otger Meuwissen


maakte carrière  als projectleider bij stadsvernieuwingsprojecten in Amsterdam West. Daarnaast was hij in Hilversum gemeenteraadslid en aansluitend wethouder Onderwijs. Sinds 2008 is hij werkzaam als zelfstandig adviseur en projectleider op de terreinen van onderwijs en openbaar bestuur.Hij was in 2008 en 2009 nauw betrokken bij Passend Onderwijs Landelijk Steunpunt Ouders (POLSO). Zo was hij regionaal coördinator ouderbetrokkenheid in Noordwest Nederland voor POLSO. Momenteel is hij o.a. betrokken bij de ontwikkeling van de ouderbetrokkenheid in Eemland en werkt hij aan de ontwikkeling van de methode Handelingsgericht werken voor ouders. Sinds december 2007 is Otger Meuwissen bestuurslid van stichting Ouderplatform Gooi & Omstreken. Het Ouderplatform zet zich in voor de belangenbehartiging van ouders van leerplichtige kinderen met speciale aandacht voor kinderen met een extra zorgbehoefte. Ouderbetrokkenheid is voor het Ouderplatform het centrale begrip: samenwerking tussen ouders, onderwijs en zorg met het kind centraal, met het kind als uitgangspunt.

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen