Wachtwoord vergeten?

Thema's


Het Netwerk Ouderinitiatieven komt met de themabijeenkomsten naar de regio! En kan helpen bij de organisatie daarvan.
 
Zoals in het tussenverslag te lezen is hebben de voortrekkers besloten, op grond van de ervaringen met de bijeenkomsten tot nu toe, de themabijeenkomsten meer regionaal te laten plaatsvinden. Er zijn een aantal themabijeenkomsten waarmee ervaring is opgedaan en waar andere initiatieven gebruik van kunnen maken. Die zijn via de linken hieronder te bekijken.
Bij alle themabijeenkomsten geldt steeds dat de prijs niet gemakkelijk te bepalen is. Dat ligt soms aan de spreker, soms aan de locatie of soms aan het publiek. Wij helpen graag bij de inschatting van die prijs en we hebben altijd tips waarmee u de kosten kunt beperken of de aanloop kunt vergroten.
 
Wij zijn graag voor vragen of het gebruik maken van onze expertise!
Mocht u zelf een themabijeenkomst in portfolio hebben die past in dit rijtje neemt u dan ook contact met ons op. We kunnen dan kijken of we die toe kunnen voegen.
 
Themabijeenkomsten via Netwerk Ouderinitiatieven
Speelveld Passend OnderwijsFloor Kaspers   over het Speelveld Passend Onderwijs. Deze bijeenkomst heeft, georganiseerd   door Ouders&OnderwijsTwente en Netwerk Ouderinitiatieven, een succesvolle   vuurdoop gehad in Hengelo.
In het Speelveld Passend Onderwijs geeft Floor Kaspers eerst een blik op de   meest actuele situatie in Passend Onderwijs, vanuit haar nauwe betrokkenheid bij   het Kamerwerk in Den Haag.
In het tweede deel van de bijeenkomst krijgt u een introductie op hoe lobby   werkt, hoe je je kunt opstellen naar de politiek en hoe je je doelstelling als   ouderinitiatief met de goede strategie voor elkaar kunt krijgen.
De bijeenkomst in Hengelo werd zeer gewaardeerd en Floor heeft zich bereid   getoond deze bijeenkomst vaker te herhalen.

Info via:
Wet Medezeggenschap   op ScholenRein   van Dijk van de VOO heeft samen met Netwerk Ouderinitiatieven een   informatieavond opgezet over de Wet Medezeggenschap op Scholen en de   Ondersteuningsplanraad. Deze avond is vooral geschikt voor (G)MR-en en   toekomstige ondersteuningsplanraadsleden. 
Wat zegt de WMS over Passend Onderwijs, hoe zit het met rechten en plichten   van een (G)MR in dit kader en wat kan iedere (G)MR doen om het proces te   ondersteunen. Hoe gaan de ondersteuningsplanraden eruit zien en hoe wordt dit inhoudelijk vormgegeven. Welke ruimte hebben ouders daarin?
Deze avond heeft al plaatsgevonden in Almere en kende al een goede spin-off   in Friesland. Mensen die deelnamen aan de introductieavond waardeerden deze   avond en konden met de geboden informatie verder in hun eigen   samenwerkingsverband. 
Het belang van deze themabijeenkomst is groot. Daarom is deze bijeenkomst   veelvuldig en low-budget te boeken voor uw regio, uw samenwerkingsverband of uw (G)MR. Met name de setting in de nieuwe samenwerkingsverbanden verdient de   voorkeur.

Marieke Boon
Ouderavond Passend OnderwijsHoe kan Passend Onderwijs er bij u op school uit gaan zien? Wat betekent dit voor uw eigen kind(eren) in hun klas? Met Passend Onderwijs krijgen besturen meer mogelijkheden om onderwijs voor leerlingen op een eigen manier in te vullen. Passend Onderwijs is vaak negatief in het nieuws. Deze avond gaat vooral ook over de goede kanten. 

De LOBO (Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs) verzorgt deze informatieve avond tegen betaling op de door u gewenste locatie. Voor leden van het netwerk geldt dezelfde prijs als voor leden van de LOBO, namelijk €250,00 per avond (normaal € 400,00)
Mark Weghorst
Ervaringen delenErvaringen delen. Uit de evaluaties komt veelvuldig naar voren dat betrokkenen bij ouderinitiatieven hun ervaringen willen delen. De pauzes tijdens   themabijeenkomsten zijn vaak te kort. 
Vandaar dat we dit hebben omgedacht en de pauze nu tot thema hebben verheven. Op 14 november 2012 vindt de eerste themabijeenkomst hiervoor plaats. Van 18:00 tot 21:30 kunnen betrokkenen van ouderinitiatieven in de noordelijke regios zich in Drachten melden om ervaringen uit te wisselen. Andere ouderinitiatieven zijn natuurlijk ook uitgenodigd. 
De organisatie is in handen van netwerk ouderinitiatieven, Ouders dichtbij en Oudervereniging Fryslân. 

Jeroen Veltheer
Samen SterkSamen Sterk is de cursus die ouderplatform het Gooi en Omstreken samen met Noelle Pameijer heeft ontwikkeld naar aanleiding van het boek: Samen Sterk”; handelingsgericht werken voor ouders.
Het doel van de cursus is om ouders in hun kracht te brengen, om elkaars   ervaringen te delen en voor een collectieve bewustwording. Kortom; Samen Sta je Sterk!. 
Hoe pak je het in de dagelijkse praktijk nu op als ouder. Hoe zorg je voor   een goede verstandhouding met de leerkracht, de school en het bestuur. Wat is   je rol als ouder en wat mag je van scholen verwachten. 
De eerste uitvoering van deze cursus werd goed ontvangen. 
Het boek Samen Sterk van Noelle Pameijer is geschreven in samenwerking met het ouderplatform Gooi en Omstreken.
 
Otger Meuwissen
Passend Onderwijs en   de onderwijsinhoudelijke gevolgenPassend Onderwijs en   de onderwijsinhoudelijke gevolgen is een themabijeenkomst die wordt ingevuld   door Emiel van Doorn. Emiel komt voort uit de positieve   (ontwikkelings)psychologie, is oprichter van Stibco en beijvert de   verspreiding van een andere kijk naar kinderen die volgens hem het antwoord   is op de vragen die Passend Onderwijs stelt.
Hij richt zich op alle begeleiders van kinderen, of dat nu ouders,   leerkrachten of begeleiders zijn. Zijn themabijeenkomst is bijzonder   inspirerend en geeft richting aan de vragen die Passend Onderwijs oproept.
Deze themabijeenkomst werd al gehouden in Enschede en was zeer succesvol.

Mark   Weghorst
De achterbanraadplegingHoe kom ik erachter   wat mijn achterban vindt van de plannen en de voorstellen waar een (G)MR of   een OPR voor komen te staan. Hoe kan ik op een slimme en snelle manier die   achterban consulteren en hoe zorg ik daarmee voor draagkracht onder de   besluiten van mijn (G)MR of OPR.
Bij de ontwikkeling van deze themabijeenkomst werkt netwerk ouderinitiatieven   samen met Malengo, een ontwikkelaar van webapplicaties, intranet en websites,   die samen met netwerk ouderinitiatieven en de VOO een achterbanintranet heeft   ontwikkeld.

Marieke   Boon
Onderwijsrecht voor oudersGezien de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs is een themabijeenkomst over onderwijsrecht zeer aan te raden. Natuurlijk hebben we ervaring met Katinka Slump van Judion.
Daarnaast kan ook prof. dr. mr. Pieter Huisman, hoogleraar onderwijsrecht van de Erasmus School of Law kan desgewenst een avond verzorgen over de rechten en plichten van ouders ten aanzien van het onderwijs. 
Aan een lezing van deze hoogleraar zijn kosten verbonden. Samenwerken met andere partijen is dan het devies. 

Informatie via de voortrekkers
Algemene   informatiebijeenkomsten over Passend OnderwijsDe voortrekkers van   Netwerk Ouderinitiatieven kunnen in uw regio een algemene inleiding verzorgen   over Passend Onderwijs. Zij zijn goed ingevoerd in het wetgevingstraject,   zijn op de hoogte met de laatste ontwikkelingen en hebben, zeker vanuit het   ouderperspectief, een goed zicht op de consequenties van Passend Onderwijs.   Met name waar het gaat om het organiseren en mobiliseren van ouders zijn zij   zeer ervaringsdeskundig.
Op aanvraag komen zij in uw regio graag een bijeenkomst verzorgen. In overleg   kan een passend programma worden samengesteld.  
 
Informatie bij alle voortrekkers
Goed geregeld?
Leerlingenvervoer
Caroilien Aalders geldt landelijk als dè deskundige op het gebied van de regelingen rond leerlingenvervoer. Zij ondersteunt gemeentes en organisaties bij het maken van beleid rond leerlingenvervoer en kent ook de actuele stand van zaken bij de gemeentes, de budgetten en de beperkingen.
Door haar grote kennis is zij ook in staat om groepen ouders, die te maken hebben met leerlingenvervoer, uitleg te geven over de regelingen en de mogelijkheden die ouders zelf hebben om zich met het beleid bezig te houden, te verkennen.

Mark Weghorst
 
 
 

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen