Wachtwoord vergeten?

Medezeggenschap bij vorming SWV

Marieke Boon, vrijdag 29 juni 2012 - 12:13:18


De WMS functioneert, stelt de minister. Maar functioneert het ook bij de vorming van samenwerkingsverbanden?

In de afgelopen periode was er discussie over de vraag of een (G)MR adviesrecht, instemmingsrecht of geen recht heeft op de vorming van samenwerkingsverbanden. Er werden adviezen van ter zake deskundigen aangehaald die het daarin niet met elkaar eens zijn. Zo circuleerde er een melding van het ministerie waarin werd aangeven dat doordat het een wettelijke verplichting is om een samenwerkingsverband te vormen, er geen advies aan (G)MR-en hoeft te worden gevraagd.

De mening van de Vereniging Openbaar Onderwijs, die namens het ministerie de medezeggenschapsraden gaat informeren, is dat er juist wel sprake is van adviesrecht omdat sprake is van wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school (art. 11-f) en mogelijk ook van het aangaan, verbreken of wijzigen van een duurzame samenwerking (art. 11-d).

Inmiddels is duidelijk hoe het zit. Er is verwarring ontstaan omdat het ministerie antwoord gaf op een vraag van een SWV i.o. en de VOO zich richt op de (G)MR-en en besturen. De conclusie is dat besturen over de wijze waarop zij  straks gaan samenwerking in het SWV advies dienen te vragen aan hun (G)MR (art. 11-d). Zeker wanneer er iets veradnert in de zeggenschap over zaken die de organisatie van de school aangaan. En dat is feitelijk bij alle SWV's het geval.

In de praktijk betekent dit dat je als (G)MR gebruik kunt maken van je Recht op Informatie om helder te krijgen of er voor jouw schoolbestuur iets in de zeggenschap verandert. De meeste samenwerkingsverbanden in oprichting zullen je graag informeren over de keuzes waarvoor ze zich gesteld zien. Waarschijnlijk verandert er het een en ander in de zeggenschap van schoolbesturen.

Er zijn grofweg drie rechtspersonen te bedenken voor de nieuwe samenwerkingsverbanden. In alle drie die vormen (stichting, vereniging, coöperatie) moeten er afspraken gemaakt worden over de zeggenschap (en stemverhouding, participatie, etc). Die afspraken lijken vooralsnog dus adviesplichtig.

Het is aan de samenwerkingsverbanden om (G)MR-en vroegtijdig te betrekken, om stagnatie straks te voorkomen. Aan de (G)MR-en is het de taak om alert te zijn op de ontwikkelingen en zich te informeren over de gevolgen en consequenties. De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft als taak om de (G)MR-en actief te informeren over Passend Onderwijs. Kijk voor hun aanbod hier.

Je moet ingelogd zijn om reacties te kunnen geven op deze site. Log eerst in of meld je aan Klik hier om aan te melden

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen