Wachtwoord vergeten?

Ouders zijn er klaar voor!


In 2014 is het netwerk springlevend. Van 2011 tot halverwege 2013 is projectmatig aan het netwerk gebouwd. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Inmiddels is het een begrip onder belangenorganisaties in de politiek en bij het ministerie van OCW. Ze is betrokken bij alle actuele ouderonderwerpen en bereid zich voor op onderwerpen die door en na de invoering van passend onderwijs aandacht behoeven. Hieronder leest u over de historie van de ontwikkeling van het netwerk. De flyer met algemene informatie over het netwerk kunt u downloaden.

24 februari 2012 kwam het groene licht van NSGK en het VSB-fonds voor de tweede fase van het plan voor het landelijk verbinden van ouderinitiatieven, getiteld "Ouders zijn er klaar voor!". Onderaan deze pagina staat een korte weergave van fase één. In fase twee gaat Netwerk Ouderinitiatieven verder. Het belangrijkste doel van fase twee, zoals ook omschreven in het projectplan, luidt:
 
Ouderinitiatieven op diverse manieren met elkaar verbinden zodat een selfsupporting netwerk ontstaat waarbinnen ouders in staat zijn om als collectief adequaat op te komen voor kinderen met beperkingen in passend onderwijs.  
 
In fase twee hopen we dat ouderinitiatieven in de regio’s beter voorbereid zijn op een invloedspositie. Hopelijk maakt fase twee het verschil om die positie ook daadwerkelijk te kunnen vestigen en hem krachtig uit te oefenen. De hoofddoelstelling kan vertaald worden naar de volgende subdoelen:
  1. het zichtbaar maken van georganiseerde groepen ouders die betrokken (willen) zijn bij ontwikkeling van passend onderwijs;
  2. het zichtbaar en beschikbaar maken van de deskundigheid en de ervaring van de groepen ouders die betrokken (willen) zijn bij ontwikkeling van passend onderwijs;
  3. het moreel versterken van deze ouderinitiatieven
  4. het faciliteren van het opereren van ouderinitiatieven bij het actief kennis en ervaring delen, ontwikkelen en onderling samenwerken;
  5. het vormen van een groep ouders die een serieuze gesprekspartner kan zijn voor partijen en organisaties die invloed hebben op passend onderwijs beleid (landelijk, regionaal en lokaal);
  6. positief beïnvloeden van de beeldvorming over ouderinitiatieven m.b.t. passend onderwijs.  
In fase twee van het project landelijk verbinden ouderinitiatieven passend onderwijs is het belangrijk om het reeds bereikte te behouden en dat resultaat verder uit te bouwen. In de eerste projectfase zijn de subdoelen 1 (met het op de digitale kaart zetten van ouder initiatieven), 5 (gesprekken met medewerkers van het ministerie van OCW en leden van Kamerfracties) en 6 (met eindverslag van de eerste projectfase) gedeeltelijk gerealiseerd.
 
In fase 1 is gestuit op een behoorlijk aantal gestrande initiatieven. Eén initiatief van het eerste uur gooide tijdens fase 1 de handdoek min of meer in de ring. Een aantal initiatieven is de ontstaansfase nog niet ontgroeid of zal die zelfs waarschijnlijk niet ontgroeien.
 
Het werken aan de subdoelen 2, 3 en 4 heeft daarom in de tweede fase van het project hoge prioriteit.
 
Eerste fase Netwerk Ouderinitiatieven: Landelijk verbinden
 
Op 3 maart 2011 is het startsein gegeven voor het project "landelijk verbinden ouderinitiatieven". Na een verkenning van mogelijkheden is in december 2010 een projectplan geschreven. Het plan werd uitgevoerd door vertegenwoordigers van ouderinitiatieven, die zich voortrekkers noemden.

In een eerste fase werden de initiatieven in den lande opgespoord en letterlijk op de kaart gezet. Daarvoor werden kenmerkende gegevens geïnventariseerd. Bij klikken op initiatieven op de kaart wordt verzamelde informatie getoond.

De kaart zelf werd als plugin aangeboden aan relevante organisaties, zodat ze haar op de eigen site een plaats kunnen geven. Op deze website meldden en melden initiatieven zich aan voor plaatsing op de kaart en onderhouden zij hun gegeven.

In de eerste fase van het project werd uitgezocht welk belang de verschillende initiatieven hechten aan onderling contact en welke behoefte aan gezamenlijke activiteiten er bestaat. De eerste fase werd afgerond in mei 2011.

Op basis van de inzichten wordt aansluitend dus momenteel handen en voeten gegeven aan de door initiatieven gewenste activiteiten in een tweede fase van het project.


This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen