Wachtwoord vergeten?

ouderparticipatie gemeenten


Sinds 2015 hebben de gemeenten nog meer verantwoordelijkheden gekregen voor de zorg voor jeugd, Verantwoordelijkheden voor voortijdig school verlaten, de leerplicht en het leerlingvervoer had men al. Net als de zorg voor goede schoolgebouwen. De gezamenlijke verantwoordelijkheid met de schoolbesturen voor op elkaar afgestemd beleid in het kader van passend onderwijs kwam er in 2014 al bij. Per 1 januari deed de Jeugdwet en participatiewet haar intrede, vernieuwde de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente heeft hiermee een essentiële rol in de hulp aan kinderen en jongeren, zowel onder als vanaf 18 jaar.
 
participatieladder.jpgMaar wie ziet er voor de ouders van kinderen en jongeren toe op deze (nieuwe) verantwoordelijkheden? Waar kunnen ouders hun ervaringen kwijt, zodanig dat zij er van op aan kunnen dat de beglangen van hun kinderen gediend zijn? Dat is vandaag de dag nog erg onduidelijk. De formele sociale adviesraden (voorheen Wmo-raden)zijn zoekende naar hun positie in het verbrede sociale domein. Zij hebben lang niet allemaal voeling met de achterban, de burgers en al helemaal niet voor nieuwe doelgroepen zoals kinderen en jongeren.
 
Participeren betekent ook meepraten.De nieuwe wet- en regelgeving geeft hier ook alle ruimte voor. En de onduidelijke vertegenwoordiging alle aanleiding. Een aantal ouderinitiatieven in het land is bezig om een invloedspositie te verwerven of verstevigen op gemeentelijk niveau. De initiatieven bevinden zich in uiteenlopende stadia. Om deze ambitie te realiseren worden verschillende activiteiten georganiseerd. Daarnaast worden met fondsen en partners projecten gevormd die bijdragen aan een krachtige invloedspositie voor ouders bij gemeenten.
  • uitwisselen van kennis en ervaring
  • ontwikkelen van training
  • opbouwen van een wikipedia voor en van ouders
  • actualiseren van het oudernetwerk
Geïnteresseerd om mee te doen? Laat het ons weten!

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen