Wachtwoord vergeten?

Over NSGK en VSB en hun verbondenheid met dit project


NSGK voor het gehandicapte kind (NSGK) en het VSB-fonds maken met een fondsbijdrage de tweede fase van het project "landelijk verbinden ouderinitiatieven" mogelijk.

Onderwijs is voor NSGK een van de speerpunten. Deze stichting zet zich in voor kinderen en jongeren met een beperking. Ze organiseert en ondersteunt activiteiten die er aan bijdragen dat kinderen met een handicap gewoon mee kunnen doen in de samenleving. Op alle voorkomende terreinen, waaronder ook leren.
beeldmerk NSGK voor het gehandicapte kind
Succesvol naar school gaan is voor kinderen met een beperking in Nederland geen sinecure. De landelijke ontwikkeling van passend onderwijs en de Zorgplichtwet is er niet voor niets. Nog te veel kinderen krijgen niet de kansen die ze verdienen omdat het onderwijs niet is toegerust om kinderen met een handicap, beperking of stoornis optimaal te begeleiden.

Omdat dit project een onderling versterkende beweging tot stand wil brengen vindt NSGK het bij uitstek bij haar passen. Empowerment van (ouders van) kinderen met een beperking staat hoog in het vaandel.

Op dit moment rondt NSGK nieuw beleid af op over de wijze waarop de stichting zich zelf nadrukkelijker met projecten voor het onderwijs kan en wil verhouden. NSGK-projectadviseur Jan Franssen woont derhalve projectvergaderingen en bijeenkomsten zo vaak mogelijk bij.

Het VSB fonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waar mensen actief aan deelnemen. Waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren en zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving. Het VSB fonds ondersteunt projecten die hieraan bijdragen. Met geld, kennis en netwerken. Sinds de start in 1990 heeft VSB fonds voor ruim € 550 miljoen maatschappelijke projecten en initiatieven ondersteund die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Het VSB fonds is actief in de sectoren Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur.

beeldmerkvsbfondsrgb_klein.jpg

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen