Wachtwoord vergeten?

informatiebronnen voor ouders


Relevante informatie voor ouders over passend onderwijs is tweeledig.
 1. passendonderwijs.jpgInformatie over het nieuwe onderwijsstelsel en de veranderingen die daarmee gepaard gaan voor ouders. Dit is informatie die gelijk is voor iedereen.
 2. Informatie over de wijze waarop passend onderwijs vorm krijgt in het samenwerkingsverband. Deze informatie verschilt per samenwerkingsverband.jpgsamenwerkingsverband en is gebaseerd op wat inondersteuningsplan en ondersteuningsprofielen van aangesloten scholen staat.
informatie over de stelselwijziging (categorie 1):
 • de informatiegids voor ouders, de herziene versie is sinds januari 2014 beschikbaar. Deze kan bij het steunpunt passend onderwijs ook in fysieke vorm besteld worden.
 • door passend onderwijs een infographic voor ouders over de belangrijkste veranderingen.
 • op de website van passend onderwijs is een onderdeel gericht op ouders: voor meer detailinformatie over voor ouders belangrijke aspecten van passend onderwijs.
 • verder kunnen ouders altijd het steunpunt passend onderwijs bellen via 0800 5010 om daar alles te vragen wat ze zouden willen weten. Daar zitten professionals die op alle vragen antwoord weten cq zorgen dat er antwoord komt.
informatie over het samenwerkingsverband (categorie 2).

Er is geen standaard vindplaats voor deze informatie. We hebben de volgende zoektips:
 • De snlste manier om informatie te achterhalen die gaat over hoe passend onderwijs is ingevuld, is door het samenwerkingsverband te bellen. Op de website van passend onderwijs is het juiste samenwerkingsverband te achterhalen via de optie "Kengetallen" bovenaan de site.
 • In plaats van bellen kunt u op zoek gaan naar die website van het samenwerkingsverband en daar zoeken naar de gewenste informatie. Bij de kengetallen worden websites vermeld. Zo niet, gebruik dan Google. Als informatie niet specifiek voor ouders is uitgewerkt, zou u het kunnen vinden in het geldende ondersteuningsplan dat mogelijk via de website te downloaden is.
 • In plaats van het samenwerkingsverband te bellen kunt u contact opnemen met de ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR heeft de inrichting van het samenwerkingsverband getoetst en er mee ingestemd. U mag verwachten dat contactgegevens op de website van het samenwerkingsverband staan. Vraag ze anders op bij het samenwerkingsverband.
 • De website van de school van uw kind kan ook aanknopingspunten bieden voor het vinden van gewenste informatie. U vindt daar vooral schoolgebonden informatie. Bijvoorbeeld het ondersteuningsprofiel van de school. Mogelijk ook een verwijzingen naar de vindplaats van informatie over het samenwerkingsverband.
 • In de schoolgids van de school van uw kind moet volgens de passend onderwijswetgeving de essentie van het ondersteuningsprofiel vermeld staan.
In het project "Wat ouders verwachten van passend onderwijs" worden verwachtingen verzameld die betrekking hebben op de informatieverstrekking aan ouders door samenwerkingsverbanden en scholen. Tot dusver verzamelde inzichten van ouders staan in een verslag. Ouders kunnen deze zienswijzen van ouders aanvullen op de discussiesite voor ouders.

NWOI heeft ook tips voor samenwerkingsverbanden voor het uitwerken van informatie voor ouders.

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen