Wachtwoord vergeten?

maandag 09 april 2012 - 23:32:00

medezeggenschap en de vorming van samenwerkingsverbanden


De WMS functioneert, stelt de minister. Maar functioneert het ook bij de vorming van samenwerkingsverbanden?

In de afgelopen week ontspon zich in het mailnetwerk van Netwerk Ouderinitiatieven een levendige discussie over de vraag of een (G)MR adviesrecht, instemmingsrecht of geen recht heeft op de vorming van samenwerkingsverbanden. Er werden adviezen van ter zake deskundigen aangehaald die het daarin niet met elkaar eens zijn. Zo circuleerde er een melding van het ministerie waarin werd aangeven dat doordat het een wettelijke verplichting is om  een samenwerkingsverband te vormen, er geen advies aan (G)MR-en hoeft te worden gevraagd.

De mening van de Vereniging Openbaar Onderwisj, die namens het ministerie de medezeggenschapsraden gaat informeren, is dat er juist wel  sprake is van adviesrecht omdat sprake is van wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school (art. 11-f) en mogelijk ook van het aangaan, verbreken of wijzigen van een duurzame samenwerking (art. 11-d).

De precieze stand van zaken is op dit moment nog niet bekend. Daaraan wordt momenteel hard gewerkt met de mensen die het kunnen en moeten weten. Voorlopig houden wij het erop dat:

als de vorming van een samenwerkingsverband invloed heeft op de zeggenschap van de individuele leden van dat samenwerkingsverband er sprake zal zijn van adviesrecht.

In de praktijk betekent dit dat je als (G)MR gebruik  kunt maken van je Recht op Informatie om helder te krijgen of er voor jouw schoolbestuur iets in de zeggenschap verandert. De meeste samenwerkingsverbanden in oprichting zullen je graag informeren over de keuzes waarvoor ze zich gesteld zien. Waarschijnlijk verandert er het een en ander in de zeggenschap van schoolbesturen.

Er zijn grofweg drie rechtspersonen te bedenken voor de nieuwe samenwerkingsverbanden. In alle drie die vormen (stichting, vereniging, coöperatie) moeten er afspraken gemaakt worden over de zeggenschap (en stemverhouding, participatie, etc). Die afspraken lijken vooralsnog dus adviesplichtig.

Het is aan de samenwerkingsverbanden om (G)MR-en vroegtijdig te betrekken, om stagnatie straks te voorkomen. Aan de (G)MR-en is het de taak om alert te zijn op de ontwikkelingen en zich te informeren over de gevolgen en consequenties. De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft als taak om de (G)MR-en actief te informeren over Passend Onderwijs. Kijk voor hun aanbod hier. Zodra er meer bekend is over de uitkomsten van deze discussie dan wordt dat hier gemeld!
Gepost door Mark Weghorst in Algemeen - Commentaar staat uit - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen