Wachtwoord vergeten?

vrijdag 16 maart 2012 - 13:18:18

Passend Onderwijs Tweede Kamer: positie ouders iets verbeterd


Hoewel er veel te zeggen is over alle zaken die niet zijn bereikt en die na bespreking niet zijn veranderd, zijn er toch ook resultaten geboekt voor ouders..

Een krappe meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met de voorgestelde wet Passend Onderwijs. Vooral de oppositiepartijen bleven moeite houden met de extra bezuiniging die aan de wet hangt.Vanuit het Netwerk Ouderinitiatieven is de afgelopen paar weken actief meegedaan aan de lobby om de positie van ouders te verbeteren.  Zo zijn er met een aantal Kamerleden gesprekken gevoerd, zijn er twee brieven gestuurd en heeft Operatie Dalmatiërs een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarvoor was ook de nodige media-aandacht.De belangrijkste verbeteringen van de positie van ouders zijn:
  • Over het ontwikkelingsperspectief wordt op overeenstemming gericht overleg gevoerd met de ouders.
  • Het samenwerkingsverband moet in het ondersteuningsplan opnemen hoe zij ouders informeren over de mogelijkheden voor onafhankelijke ondersteuning.
  • Er wordt een landelijke (tijdelijke) geschillencommissie ingericht voor geschillen tussen het bevoegd gezag en de ouders over toelating, verwijdering en ontwikkelingsperspectief.
Vanuit het Netwerk Ouderinitiatieven gezien is vooral de motie van Dijsselbloem (e.a.) over het laten toezien van de Onderwijsinspectie op een volwaardige rol van de ondersteuningsplanraad een winstpunt. Daarnaast is vanuit het netwerk extra ingezet op een betere invulling van de ondersteuningsplanraad, waaronder het schrappen van de voorwaarde dat een OPR-lid ook MR-lid moet zijn. Dit heeft helaas tot weinig zichtbaar resultaat geleidt. Een belangrijk neven resultaat is dat het netwerk ouderinitiatieven goed zichtbaar is geworden. Ook de samenwerking met andere (ouder)organisaties was positief.Gepost door Marieke Boon in Algemeen - Commentaar staat uit - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen