Wachtwoord vergeten?

woensdag 03 augustus 2011 - 20:12:40

ouderinitiatieven spreken OCW over resultaten landelijke verbinding tot dusver

In het verlengde van een eerdere ontmoeting met de beleidsstaf van het ministerie van OCW over medezeggenschap, reisden 3 vertegenwoordigers van verschillende ouderinitiatieven 9 augustus nog eens naar Den Haag. Aanleiding was onder andere kennisgeving van de opbrengsten van fase 1 van het plan "landelijk verbinden ouderinitiatieven passend onderwijs". Ook opvolging van een brief aan de minister van noordelijke ouderinitiatieven was geagendeerd. En op verzoek van OCW werdt het thema "informatievoorziening" doorgesproken.
verslag landelijk verbinden ouderinitiatieven. OCW was een voorpublicactie van het verslag van voortrekkers over de eerste fase van het door NSGK mogelijk gemaakte project ter hand gesteld. Het verslag wordt nog breder binnen OCW aan de orde gesteld. Uit het verslag werden met name de problemen met facilitering van regionale oudergroepen besproken. Dit thema zal ook in overleg met landelijke ouderorganisaties aan de orde komen binnenkort. Aangegeven is dat een vervolgplan aanstaande is, dat ook aan OCW zal worden overlegd. De initiatieven vroegen OCW vooral om helderheid te verschaffen over hun bestaandsrecht ook vooral i.r.t. het onderwerp medezeggenschap.

medezeggenschap
. Over de ontwikkelingen rond de medezeggenschap op passend onderwijs viel eigenlijk niets nieuws te melden omdat de Raad van State nog steeds aan zet is. In het Algemeen Overleg eind juni heeft de minister gemeld dat aan dit onderwerp gewerkt wordt. Er is nog wel gefilosofeerd over de uitwerking van de motie van Dijsselbloem over medezeggenschap in de fase tot (in werking treding van) de nieuwe wetgeving. We kwamen vooral op suggesties om vanuit het ministerie heldere verwachtingen te wekken in de Memorie van Toelichting en onafhankelijke facilitering van ouderinitiatieven. OCW is verder bijgepraat over ontwikkelingen in Groningen rond bovenbestuurlijke samenwerking tusen medezeggenschapsraden.

Informatievoorziening. Dit onderwerp is breed verkend. De functie en plek van de gemeentelijke CJG's en provinciale MEE organisaties hierin is aan de orde geweest. Informatievoorziening naar ouders lijkt OCW toch graag binnen de eigen ministeriele mogelijkheden op te lossen. Aanvullende rollen voor de onderwijsconsulenten en toch het voorbestaan van 0800-5010 passeerden de revue. Ouders benadrukten het nog op te lossen onderliggende probleem van de vindbaarheid voor ouders die nieuw in het zorgcircuit zijn. De nieuwe samenwerkingsverbanden bieden ook een regionale mogelijkheid voor het organiseren van regiogebonden, maar toch in zekere zin onafhankelijke informatie. Ervaringen met de grenzen van de onpartijdigheid van onderwijsconsulenten zijn aangeroerd. Ouders signaleren nog steeds grote onbekendheid onder ouders en leerkrachten met passend onderwijs. En waar het wel bekend is, bljkt de boodschap vaak vertroebeld. Communicatiedeskundigen van OCW buigen zich momenteel over een afgewogen pakket aan maatregelen op het vlak van de informatievoorziening. Tot slot is nog even gesproken over beeldvorming over de toegevoegde waarde van het samenwerken met ouders en leerkrachten in de ontwikkeling van passend onderwijs.

brief van ouders aan minister. Een brief op 16 mei van 3 ouderinitiatieven aan minister van Bijsterveldt handelde over toenemende frustraties als gevolg van onduidelijkheid over haar bedoelingen met passend onderwijs. Een circulaire onder rugzakouders van een noordelijk REC was de aanleiding om met klem te vragen om voortgang en duidelijkheid. In haar brief aan de Tweede Kamer van 17 juni geeft de minister geen rekenschap van aangedragen suggesties, behoudens vasthouden aan herziene wetgeving per augustus 2012. Nieuwe onduidelijkheid en onvrede ontstaat ook nog eens doordat de Ambulante Begeleiding toch tot in 2015 bij de RECs moet worden betrokken. Dit doet met een nog onbekende opting out regeling, geen recht aan de situaties waarin volgens diezefde minister de effectiviteit van de Ambulante Begeleiding sterk te wensen overlaat. Ouders hadden graag een aantal aansluitende punten besproken. Maar ook hier verhindert het niet openbare wetsvoorstel en de beoordeling door de Raad van State een inhoudelijk gesprek op dit moment.Gepost door admin in Algemeen - Commentaar staat uit - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen