Wachtwoord vergeten?

zondag 06 april 2014 - 12:09:47

Ouders uiten zorgen passend onderwijs cluster 1 en 2


Een aantal ouders van kinderen die nu regulier onderwijs volgen met ondersteuning vanuit cluster 1 en 2 maken zich zorgen over deze ondersteuning na de invoering van passend onderwijs. Daarom schreven zij een brief aan de vaste kamercommissie OC&W

 
De leerlingen in cluster 1 en 2 die naar een reguliere school gaan, vallen straks onder de zorgplicht van de reguliere school. De onderwijsinstellingen voor cluster 1 en 2 hebben een ondersteuningsverplichting, maar geen zorgplicht. Dit zorgt voor een spanning tussen de reguliere school die deze zorgplicht moet invullen en daarbij afhankelijk is van de invulling van de ondersteuningsverplichting door de landelijke instelling. Dit spanningsveld leidt in de praktijk tot meerdere knelpunten op het vlak van:
  • de onafhankelijkheid van de commissie van onderzoek;
  • de inspraakmogelijkheden van ouders;
  • de medezeggenschap;
  • de financiering;
  • de verdeling van middelen tussen instellingen cluster 1 en 2 en reguliere school   
De commissie OC&W heeft onlangs de vierde voortgangsrapportage Passend Onderwijs ontvangen. De ouders vragen om de gesignaleerde knelpunten bij de bespreking van deze voortgangsrapportage mee te nemen: 
'Passend onderwijs gaat wat ons betreft over een passende ondersteuning van alle leerlingen, ook onze kinderen. Daarvoor zijn samenwerking, vertrouwen in elkaar en het centraal stellen van de behoefte van kinderen essentieel. Ook als ouders investeren we graag in passend onderwijs voor onze kinderen en dragen wij graag ons steentje bij aan een goede overgang. Als ouders van leerlingen in cluster 1 en 2 op een reguliere school voelen we ons nu echter tussen wal en schip vallen en zijn wij bang dat onze kinderen het kind van de rekening worden. Wij hopen daarom dat u aandacht wilt besteden aan de door ons gesignaleerde knelpunten, zodat onze kinderen het onderwijs kunnen krijgen dat ze verdienen.' Gepost door Marieke Boon in Algemeen - Commentaar? Wees de eerste! - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen