Wachtwoord vergeten?

woensdag 12 maart 2014 - 09:07:00

Kan ECVET de toegankelijkheid tot het MBO vergemakkelijken?


Het is een feit dat jongeren met een beperking mogelijkheden worden onthouden om de MBO-studie van hun keuze te volgen. NWOI ging in gesprek over oplossingen.

Een aantal ouders, vergezeld van mensen uit het MBO-werkveld en de MBOraad spraken op 7 maart met de directie MBO van het ministerie van OCW. Door middel van Kamervragen en corrrespondentie met minister Bussemaker hebben ouders uit het netwerk aandacht gevraagd voor een groep jongeren die tussen wal en schip valt. Zij krijgen geen passend onderwijs, terwijl de invoeringsdatum van deze stelselwijziging nadert, ook voor het MBO.
diploma.jpgHet betreft jongeren die door een beperking niet aan alle kwalificatie-eisen kunnen voldoen die een opleiding stelt. Vaak blijkt dit al bij aanmelding en worden jongeren niet toegelaten, maar regelmatig blijkt dit ook pas gaandeweg de opleiding.

De effecten hiervan zijn demotivatie door gedwongen alternatieve keuzes in plaats van ambities nastreven, afstromen naar lagere opleidingsniveaus en jongeren die geen startkwalificatie behalen en een beroep op de sociale zekerheid moeten doen. Dit kost de maatschappij onnodig veel geld. We steken als Nederland veel geld in uitvallende jongeren en we missen zo ook talent. Neem als voorbeeld de Wizzkids met vormen van autisme die (zonder diploma) bij Google worden aangenomen. Daar hoeven ze namelijk niet goed te zijn in het onderhouden van klantcontact (kwalificatie-eis). Het is zonde dat deze jongeren niet MET een diploma op de arbeidsmarkt kunnen komen. Vele anderen zullen Google niet vinden, wat dan?

Ervaringen van ouders, jongeren en ROC's extrapolerend, gaat het om een substantiele groep die kansen wordt ontnomen. In ieder geval vele honderden tot misschien wel duizenden per jaar krijgen in Nederland met de kwalificatie-afwegingen bij ROC's te maken.
NWOI twijfelt of met de handelwijze van instellingen de Wet gelijke behandeling wel voldoende wordt gerespecteerd. Het ministerie en de MBO raad denken van wel. Bottom line hebben ouders te weinig baat bij een gang naar het College voor de Rechten van de Mens als ze het College al weten te vinden.

ecvet.jpgMinisterie en ouders vonden elkaar bij het inzetten van het ECVET systeem. We weten amper wat het precies is (ten behoeve van internationale mobiliteit van vakkunde), maar het zet de deur open voor deelkwalificaties en daarmee diploma's op maat. Een dergelijk systeem zou bij de instellingen de barrière moeten slechten om leerlingen met handicaps aan te nemen op opleidingen waarvan ze een groot deel moeten kunnen waarmaken. De VSV bonus en de diplomabekostiging komen dan NIET direct in gevaar voor de instellingen. Afhankelijk van de mogelijkheden, zou ECVET de flexibiliteit kunnen bieden waar ouders om vragen wanneer modules aan kunnen sluiten op talenten en het tempo van de opleiding niet langer bepalend is voor diplomering. De directie MBO van het ministerie zegde ouders toe op korte termijn te onderzoeken of en hoe het ECVET systeem inzetbaar is voor de doelgroep.
Gepost door Jeroen Veltheer in Algemeen - Commentaar staat uit - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen