Wachtwoord vergeten?

zondag 17 november 2013 - 17:16:08

NWOI zet grote vraagtekens bij route ontwikkeling LO-raad


Er wordt momenteel één landelijke ouderraad gevormd die ondersteuning aan ouders gaat leveren. Dat gebeurt nu vanuit verschillende landelijke organisaties. Een ontwikkeling die NWOI toejuicht, maar ....

Belangen van en ondersteuning aan ouders van leerplichtige kinderen worden nu door verschillende organisaties gediend en geleverd. Dat werkt in de praktijk niet handig. De zuilaire indeling maakt het er niet gemakkelijker op. Veel onderwijskwesties behoeven ook geen zuilair antwoord. NWOI verwacht dat één ouderorganisatie zeker effectiever kan zijn.

Het is echter sterk de vraag of de beoogde LO-raad gaat passen bij het door de regering ingezette beleid om burgers meer voor zichzelf op te laten komen.

De LO-raad moet de ouders in het het land en in de regio gaan ondersteunen. Wat gaat zij doen als ze niet weet wat de behoeften zijn? Hoe denkt de LO-raad "checks and balances" ten behoeve van ouders vorm te geven zonder feitelijk contact met die ouders? In het lopende vormingsproces springt vooral continuïteit van het landelijke telefonische steunpunt 5010 - en de mensen die daar voor werken - in het oog. Vindbare informatie en advies zijn inderdaad relevant, maar welke waarborgen zijn er dat de kwaliteitsgebreken die ouders met 5010 ervaren opgelost worden?

duitse_herders__kat.jpgOp dit moment wordt - getuige een bij toeval op Twitter ontdekte vacaturetekst (hoe openbaar?) - door een anoniem oprichtingsbestuur dat vanaf 1 januari geen achterban meer heeft* (wie bepaalt in belang van ouders?) een directeur geworven. Die gaat vanuit een kantoor in het niet erg centraal gelegen Den Haag de LO-raad besturen. Hoe verhoudt deze locatiekeuze zich met het feit dat ouders in heel Nederland leven? Onderwijs wordt niet meer bestuurd vanuit Den Haag!

Door het gevolgde proces heerst onder de handvol ouders die er van op de hoogte zijn het idee dat hier opnieuw een organisatie ontstaat die vooral over ouders zal spreken en die opnieuw aanbodgedreven is.

De vorm gaat hier voor de functie, een klassieke managementfout. Er is geen afstemming geweest met NWOI over het maken van een door ouders gevoed en inhoudelijk gedragen plan. Daarvoor was toch voldoende tijd sinds de op 3 juli aangenomen motie Mohandis c.s. hiertoe verzocht?! Nu nog even zorgen dat er iets is op 1 januari om 1 miljoen zeker te stellen, is ons te kort door de bocht.

De directeur begint in zijn eentje en zonder draagvlak van ouders, een valse start volgens NWOI. Een baan onder deze omstandigheden heeft weinig toekomst! Geen prettig vooruitzicht als sollicitant.

Een dringende suggestie van NWOI is de gevolgde weg naar de LO-raad te herzien voor het te laat is en:

  1. Zo snel mogelijk ouders in het "oprichtingsbestuur" op te nemen,
  2. de vacature te vervangen door een passende interimopdracht aan een onafhankelijk ter zake kundige en
  3. het organisatiemodel open te houden tot er een uitgewerkt en gedragen plan is voor de LO-raad.
* de LO-raad wordt in opdracht van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), de Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs (LOBO) en de Nederlandse Katholieke Oudervereniging (NKO) opgericht. LOBO en NKO houden per 1 januari op te bestaan, VOO .......

Zie ook eerder bericht over dit onderwerp.
Gepost door admin in Algemeen - Commentaar? Wees de eerste! - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen