Wachtwoord vergeten?

maandag 21 januari 2013 - 08:29:50

Betrokken ouders wel of niet betrekken?


ocgh2.pngDe vraag waarmee ouderinitiatieven - op zaterdag 19 januari bijeen bij OCGH Advies in Helmond - huiswaarts keerden na een openhartige ontmoeting in ontspannen sfeer.


Alle verhalen uit de bijeenkomst in Helmond optellend kan je je de vraag stellen of er bij de ontwikkeling van passend onderwijs plaats is voor betrokken ouders. Een aantal initiatieven ervaart die betrokkenheid (Ouders Dichtbij, Oudersenaat KPO Roosendaal, oudervereniging Fryslân). Andere initiatieven zijn gestopt (Zuid Limburg, Midden Brabant). Dit als direct gevolg van het beëindigen van de veldinitiatieven in 2010 waarmee ook hun faciliteiten om te functioneren verdwenen.

Energie van betrokken ouders wordt op diverse plaatsen gewaardeerd. Het gesprek over de inhoud van passend onderwijs in de regio wordt echter nog niet of nauwelijks gezamenlijk gevoerd door ouders en onderwijs.

In Friesland organiseren ouders het inspraakproces in een pilot medezeggenschap, waarin zij via het participatieplatform van het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs de ouderachterban inhoudelijk willen betrekken. De Oudersenaat KPO Roosendaal is actief voor het eigen (bovenschools) bestuur. Wat is het bereik van deze ouderstem in het samenwerkingsverband waar dit schoolbestuur deel van uitmaakt? Voor passend onderwijs is in het voortgezet onderwijs in Groningen een klankbordgroep van leerkrachten en ouders geformeerd met enkele MR-leden aangevuld met Ouders Dichtbij. Dit klankbord reflecteert op materiaal van het bestuur. Geen medezeggenschap, 1 ouder van Ouders Dichtbij, allen zonder last of ruggespraak, maar wel een invloedspositie.

foto_helmond_19-1.jpgKenmerkend voor gerealiseerde invloedsposities is dat de relatie met het onderwijs niet geformaliseerd is. Ouders vinden dat niet zo heel belangrijk. Volgens een deelnemer uit het onderwijs - Rob Gerits, samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek - zal het onderwijs zich de legitimiteit van ouderinitiatieven afvragen. Aan de andere kant weet Rob dat handreikingen van de sectorraden in het referentiekader ouders als te betrekken entiteit uitdrukkelijk benoemen. Ook in de memorie van toelichting bij de gewijzigde wetgeving i.v.m. passend onderwijs wordt de verwachting uitgesproken dat het onderwijs samenwerkt met ouderinitiatieven in de regio.

"Ik zie vandaag dat ouders in Nederland goed bezig zijn", aldus Rob Gerits. Daardoor leidt deze dag er voor zowel Rob als ook voor gastheer Hans van den Berg van OCGH Advies tot actie in eigen werkkring om het werken met ouders voor passend onderwijs expliciet aan de orde te stellen.

De aanwezige zuidelijke ouders spreken zich eveneens uit tot activiteit. Hieronder hun toezeggingen:

  • Gabie Conradi heeft geen tijd om zich als ouder te manifesteren in passend onderwijs, hoewel de bijeenkomst haar daartoe wel inspireerde. Ze kondigt aan in het najaar een bijeenkomst te organiseren in het kader van het VN Verdrag voor rechten van mensen met een beperking en het thema onderwijs.
  • Mirjam Damen en Edwin Bos bekijken of ze kunnen aanhaken bij de groep voortrekkers van het netwerk ouderinitiatieven. Het feit dat via deze weg een zekere facilitering voor het belangenwerk mogelijk is, zette hen aan te heroverwegen vrije tijd voor het algemeen ouderbelang in te zetten.
  • Door Anita Jille werd een vervolgbijeenkomst gesuggereerd met als thema: "Hoe bereik je als ouders het samenwerkingsverband?" Gezamenlijk is afgesproken om voor dit onderwerp op korte termijn een vervolgbijeenkomst te organiseren.
  • Otger Meuwissen en Rob Gerits kwamen tot een één-tweetje over de cursus Samen Sterk!. Beiden zien in het onderwerp van deze cursus "Handelings gericht werken" een unieke mogelijkheid om vaardigheden van leerkrachten en ouders samen te ontwikkelen. 
Deze dag waren we te gast bij OCGH Advies en danken hen hartelijk voor de prima verzorging!
Gepost door Jeroen Veltheer in Algemeen - Commentaar staat uit - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen