Wachtwoord vergeten?

dinsdag 04 december 2012 - 22:03:53

Verschil van inzicht blijft


Vertegenwoordigers van het Netwerk Ouderinitiatieven (het Netwerk) spraken in Den Haag rechterhanden van Sander Dekker over hun activiteiten en ambities.

Het commentaar van het Netwerk op de uitleg van artikel 11d Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) in relatie tot de invoering van passend onderwijs was de aanleiding voor dit onderhoud.

minocw.jpgVan de medezeggenschap zijn in het kader van passend onderwijs hoge verwachtingen, té hoge volgens verschillende ouderinitiatieven. Van dichtbij maken ouders in het Netwerk mee hoe de medezeggenschap op alle niveaus worstelt met dit complexe onderwerp. We vinden het – ook na ons gesprek - nog steeds doodzonde dat de inwerktijd voor de medezeggenschap sterk is bekort door de uitleg over de werking van artikel 11d WMS. Daardoor kàn de medezeggenschap pas in een vevolgstadium betrokken raken bij de inrichting van passend onderwijs; ruim nadat de samenwerkingsverbanden formeel zijn gevormd.
OCW stelt dat de medezeggenschap zeggenschap heeft over wat geregeld is in de periode voorafgaand aan het oprichten van een samenwerkingsverband. Als de OPR niet kan leven met de eerder gemaakte, liggende afspraken, zijn de schoolbesturen gehouden deze afspraken daar op aan te passen. Ook als het gaat om bepalingen uit de statuten van het samenwerkingsverband.

Verder is vastgesteld dat ouderbetrokkenheid niet hetzelfde is als de medezeggenschap en de oudergeleding daarbinnen. In deze context kwam aan de orde dat ouderbetrokkenheid en passend onderwijs voor het ministerie verschillende onderwerpen zijn die ook allebei hun eigen programma’s hebben.
In het gesprek met de beleidsambtenaren van het ministerie van OCW is duidelijk gemaakt dat de ouders van het Netwerk een eigen rol hebben m.b.t. passend onderwijs en bij het betrekken van ouders bij de ontwikkelingen in onderwijs en zorg. En dat het Netwerk die rol ook wil blijven spelen, zowel bij de inrichting nu als straks bij de uitvoering.

Tenslotte kwam de moeite die de landelijke ouderverenigingen hebben met het bereiken van hun ouderleden in de regio’s aan de orde. Daardoor krijgen die ouders wat passend onderwijs betreft momenteel nauwelijks ondersteuning.
Het Netwerk heeft meer succes bij het bereiken van ouders in de regio’s en doet dat bovendien met een divers aanbod voor alle ouders: o.a. met informatieve avonden over passend onderwijs en trainingsprogramma’s voor mr-leden (deels in samenwerking met de VOO) en ook met cursussen voor individuele ouders.

Al met al een goed en informatief gesprek waarbij het Netwerk de eigen opvattingen, positie en activiteiten van het Netwerk en de ouderinitiatieven op een positieve en constructieve manier onder aandacht van het ministerie van OCW heeft kunnen brengen.
Gepost door Jeroen Veltheer in Algemeen - Commentaar staat uit - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen