Wachtwoord vergeten?

dinsdag 01 mei 2012 - 21:56:06

Netwerkbijeenkomst medezeggenschap passend onderwijs op 24 of 26 mei


De invloedspositie van ouders als collectief ligt in handen van verschillende medezeggenschapsorganen.

De MR, GMR en de nieuw te vormen ondersteuningsplanraad (OPR) hebben allen een taak of bevoegdheid op afspraken die binnen de nieuwe samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden gemaakt en/of op de vormgeving van passend onderwijs binnen de school. Een complex geheel met voor de meeste ouders en (G)MR leden nog veel onduidelijkheid.

Op zaterdag 26 mei of donderdagavond 24 mei in Almere stellen wij ouderinitiatieven de gelegenheid om zich objectief te laten informeren over medezeggenschap binnen passend onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), als belangenbehartiger van ouders bij het overleg over Passend onderwijs en uitvoerder van scholing aan leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, ondersteunt ons hierin. De VOO kiest daarbij als uitgangspunt de wet Passend Onderwijs en de wet Medezeggenschap Scholen.

Deze bijeenkomst grijpen wij ook aan om gezamenlijk een ‘checklist’ te maken die ouderinitiatieven in hun school/leefomgeving kunnen hanteren om de medezeggenschap en de vorming van een ondersteuningsplanraad (OPR) inhoud te geven.
We nodigen alle initiatieven van harte uit om met een aantal ouders/vertegenwoordigers van het initiatief (en/of (G)MR-leden) aan deze netwerkbijeenkomst deel te nemen. In de bijlage staat alle informatie die van belang is. Graag ontvangen we uiterlijk 5 mei, in verband met verdere organisatie, bericht over deelname aan de bijeenkomst.Gepost door Marieke Boon in Algemeen - Commentaar? Wees de eerste! - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen