Wachtwoord vergeten?

Links

Categorie: Meer over deze pagina (1) Reacties:
  Reactie en contact
Regelmatig wordt op deze pagina nieuwe informatie toegevoegd of informatie up to date gemaakt. Reageren op een onderwerp kan na inloggen. Onder aan de pagina verschijnt dan een reactieblok.
Mis je informatie over een onderwerp of wil je zelf informatie over een onderwerp aandragen, laat ons dit weten via contact@netwerkouderinitiatieven.nl.
0
Categorie: Ouders en hun positie (5) Reacties:
  Informatieplicht ouders
Hoe staat het met de informatieplicht van ouders. Waar staat dat en wat betekent dat?
0
  Uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens
In navolging op het stuk over de informatieplicht nu een stuk over de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens.
0
  Onderwijskundig rapport - checklist
Wat staat er in een onderwijskundig rapport? De overheid heeft dit goed geregeld en hier is te vinden hoe dat er uit ziet.
0
  CITO informatie
Factsheet inzake Cito. Naar aanleiding van de discussie over de verplichte eindtoets hebben we een aantal dingen op een rij gezet.
0
  Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.
Veel is er te doen over ouderbetrokkenheid. Maar wat houdt dat nu in en is dat hetzelfde als ouderparticipatie?
0
Categorie: Medezeggenschap (3) Reacties:
  Evaluatie wet Medezeggenschap op Scholen
Wat zijn de uitkomsten van de evaluatie van de wet Medezeggenschap op Scholen?
0
  Ondersteuningsplanraad
Een aanzet tot een checklist voor het starten van een ondersteuningsplanraad.
0
  Medezeggenschap bij vorming SWV
Heeft de (G)MR adviesrecht over de vorming van het SWV?
0
Categorie: Wat ouders verwachten van passend onderwijs (11)
In deze categorie van de kennisbank is de inhoudelijke verslaglegging van ouderbijeenkomsten van het project opgenomen.
Reacties:
  Eindverslag Wat ouders verwachten van passend onderwijs
Dit is het totaalverslag dat eind maart 2014 is verspreid naar alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Hierin zijn alle opbrengsten overzichtelijk verzameld en samengevat.
0
  verslag Leek 30 november 2013
Dit is het verslag met alle bronmateriaal dat tijdens de ouderbijeenkomst in Leek is verzameld.
0
  verslag Enschede 10 december 2013
Dit is het verslag met alle bronmateriaal dat tijdens de ouderbijeenkomst in Enschede is verzameld.
0
  verslag Bussum 16 december 2013
Dit is het verslag met alle bronmateriaal dat tijdens de ouderbijeenkomst in Bussum is verzameld.
0
  verslag Amsterdam 20 januari 2014
Dit is het verslag met alle bronmateriaal dat tijdens de ouderbijeenkomst in Amsterdam is verzameld.
0
  verslag Oosterhout 30 januari 2014
Dit is het verslag met alle bronmateriaal dat tijdens de ouderbijeenkomst in Oosterhout is verzameld.
0
  verslag Woerden 6 februari 2014
Dit is het verslag met alle bronmateriaal dat tijdens de ouderbijeenkomst in Woerden is verzameld.
0
  verslag Leeuwarden 3 maart 2014
Dit is het verslag met alle bronmateriaal dat tijdens de ouderbijeenkomst in Leeuwarden is verzameld.
0
  Overleg met ouders
Dit is een op ouders gericht verslag met alle materiaal uit alle ouderbijeenkomsten over het onderwerp Overleg met ouders.
0
  Oudersteuning van ouders
Dit is een op ouders gericht verslag met alle materiaal uit alle ouderbijeenkomsten over het onderwerp Ondersteuning van ouders.
0
  Informatie aan ouders
Dit is een op ouders gericht verslag met alle materiaal uit alle ouderbijeenkomsten over het onderwerp Informatie aan ouders.
0
Categorie: Belangwekkende stukken (4) Reacties:
  Waar vinden ouders informatie
Een aantal tips voor ouders om informatie te zoeken over passend onderwijs. Met links naar algemene informatie. Ook tips voor samenwerkingsverbanden!
0
  Onderzoeken naar ouderbetrokkenheid onderwijs
Op zoek naar onderzoeken over ouderbetrokkenheid in het onderwijs? Er is al veel onderzocht en Frederik Smit zette het eens op een rij. Zoek niet verder! Kijk eerst hier!
0
  Ouders en de loopbaan van hun kind
Welke invloed heeft ouderbetrokkenheid eigenlijk. Dit onderzoek gaat in op die vragen en biedt een wetenschappelijke grond voor gesprekken hierover. Soms is dat erg welkom.
0
  Onderwijsraad - Ouders als partners
Belangwekkend rapport over de rol van ouders bij het onderwijs van hun kinderen. Goede aanbevelingen en duidelijke stellingnamen. Verplichte kost voor eenieder die zich met dit onderwerp bezig houdt.
0

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen